Välkommen till Norrlandsvilt

Råvaror att vara  stolta över

Norrlandsvilt

Renen

Renen

Det är den underbara svenska naturen som ger denna fantastiska råvara av ren sin karaktäristiska smak och möra konsistens. Renen, som rör sig fritt på stora områden, äter bland annat av renlav, färskt gräs, vissa bladverk och noga utvalda svampar som naturen har på sin meny och erbjuder som föda i det vilda.

Renskötsel

Det samiska samhällets viktigaste kulturbärare och resurs är renen. Renen är en symbol på ett liv i harmoni med naturen. Det sägs finnas ett gammalt löfte mellan samerna och renen - att de ska ta hand om varandra i all tid.

För att bedriva renskötsel krävs det att man är med i en sameby, I sverige finns det 51 samebyar.

Respektfullt samarbete

Med stor ödmjukhet och en gemensam vision om att lyfta det svenska viltet har vi idag ett nära samarbete med följande samebyar

 • Gran
 • Jijnjevaerie
 • Luokta-Mávas
 • Ohredahke
 • Raedtievaerie
 • Ran
 • Ubmeje
 • Vapsten
 • Vilhelmina norra
 • Vilhelmina södra
 • Voernese
Ren tillsammans med sin flock